Paano Mag-file ng Reklamo Tungkol sa Iyong Boss Sa HR

Ang pagsumite ng isang reklamo sa iyong kagawaran ng Human Resources ay isang paraan upang labanan laban sa isang boss na nang-aapi o nakikilala sa iyo. Ang bawat kumpanya ay may sariling mga pamamaraan para sa mga reklamo, kaya hanapin ang mga patakaran para dito sa iyong manwal ng empleyado. At pagkatapos ay sundin ang mga patakaran. Kung walang manwal na mayroon, makipag-usap sa isang tao sa departamento ng HR tungkol sa proseso. Ang ilang mga pamamaraan ay karaniwang pamantayan sa lugar ng trabaho at pandaigdigan, kahit saan ka magtrabaho.

Alamin ang Iyong Mga Karapatan - at Ang Iyong Mga Limitasyon

Ang iyong mga karapatan ay natutukoy ng isang tagpi-tagpi ng mga batas ng estado at pederal, at pati na rin ng sariling mga patakaran ng iyong employer. Kahit na walang batas laban sa pag-uugali ng iyong boss - pinapayagan ng ilang mga estado ang mga employer na makilala ang diskriminasyon laban sa mga gay worker, halimbawa - maaaring hindi ito payagan ng patakaran ng iyong kumpanya. Ang pag-alam sa iyong mga karapatan ay makakatulong na ilagay ka sa mas matatag na lupa kapag nakipag-usap ka sa HR.

Tandaan na hindi masosolusyonan ng HR ang ilang mga problema. Kung ang diskriminasyon ng iyong boss sa iyo dahil ikaw ay itim o dahil ikaw ay isang babae, maaari kang gumawa ng aksyon. Kung ang iyong boss ay tila naiinis sa iyo o micromanage ka nang walang diskriminasyon, maaaring wala kang isang wastong reklamo.

Tip

Kung kabilang ka sa isang unyon, kausapin ang iyong unyon rep tungkol sa kung ano ang dapat gawin. Kahit na hindi makagambala ang iyong kinatawan, maaari ka niyang bigyan ng payo kung anong mga hakbang ang gagawin.

Bumuo ng isang Kaso

Ang dami mong bala, mas malakas ang iyong reklamo. Idokumento ang problema sa tuwing umaangat ito, kung ang problema ay panliligalig, diskriminasyon o pananakot sa lugar ng trabaho. Makipag-usap sa anumang mga saksi at tanungin kung nais nilang suportahan ka. Ang mas maraming mga insidente sa iyong file, mas malakas ang iyong kaso. Panatilihin ang mga backup na kopya ng iyong katibayan upang ang tala ay hindi maaaring mawala.

Sa isip, nais mo ng hindi bababa sa tatlong mga insidente, sapat na upang ipakita ang isang pattern. Gayunpaman kung ang iyong boss ay talagang mapanganib - kung ang iyong boss ay sekswal na inaatake ka, halimbawa - isulat ang mga detalye, pagkatapos ay iulat agad ang insidente.

Kausapin ang iyong Boss

Kung ligtas ang pag-iisa sa iyong boss, maaari mong subukang makipag-usap sa kanya bago maghain ng isang reklamo. Posibleng hindi alam ng iyong boss kung gaano siya nakakasakit o hindi makatuwiran. Ang isang pribadong pag-uusap ay maaaring sapat upang ayusin ang mga bagay. Kung hindi, masasabi mo sa HR na sinubukan mo ngunit nabigo ka.

Sundin ang Mga Panuntunan

Sundin ang pamamaraan ng reklamo ng iyong kumpanya sa liham. Tuldokin ang "i" at i-cross ang "t" kapag nag-ulat ka sa HR upang hindi matanggihan ng kagawaran ang iyong reklamo sa mga kadahilanang pang-pamamaraan. Magtabi ng isang kopya ng anumang dokumentasyong ibinigay mo sa kanila at itago ang isang tala ng iyong mga pakikipag-ugnayan: kanino kausap, kung ano ang sinabi nila at, anong timeline ang ibinigay nila para sa pagsisiyasat o paglutas ng problema.

Kung Nabigo Ka sa HR

Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nito sa manwal, ang ilang mga kagawaran ng mapagkukunan ng tao ay hindi hamunin ang sinumang may awtoridad. Ang ilang mga kagawaran ay nagtutuon lamang at magpakailanman upang kumilos. Kung hindi ka tutulungan ng HR, tumingin sa mga ligal na pagpipilian: ang pederal na Equal Employment Opportunity Commission, mga batas sa estado tungkol sa mga karapatan ng empleyado, at maging ang mga ordenansa ng lokal na pamahalaan. Ang pagpunta sa labas ng kumpanya kung minsan ay isang mas mahusay na paraan upang makakuha ng mga resulta.

Kamakailang mga Post