Ano ang Bayad ng isang Apprenticeship?

Ang isang mag-aaral ay isang pormal na programa ng programa ng pagsasanay kung saan ang mga manggagawa ay nakakakuha ng karanasan at kaalaman sa isang kasanayang pangkalakalan. Ang mga kalakal na nag-aalok ng pag-aaral ay madalas na nagsasangkot ng hands-on na trabaho na hindi matutunan ng mga manggagawa nang walang personal na karanasan. Ang mga tagapag-empleyo na nag-aalok ng pag-aaral ay dapat tiyakin na ang kanilang programa ay sumusunod sa mga batas ng estado at pederal, na binabayaran ang mga mag-aaral ng sahod na tinukoy ng batas.

Mga Pederal na Regulasyon sa Mga Oras ng Paggawa

Ang mga mag-aaral ay dapat makatanggap ng hindi bababa sa minimum na sahod na tinukoy ng Fair Labor Standards Act para sa mga oras na ginugol nila sa pagtatrabaho. Dapat ipahiwatig ng mga nagpapatrabaho kung anong uri ng mga aprentis sa trabaho ang tatanggap ng bayad para sa isang nakasulat na kasunduan. Tulad ng natamo ng mag-aaral at gumagamit ng mga kasanayan habang nagtatrabaho para sa employer, dapat siyang tumanggap ng mga pagtaas ng sahod. Dapat itakda ng employer sa kasunduan kung paano at kailan magkakaroon ng bisa ang pagtaas ng sahod. Kung ang mag-aaral ay nag-aako ng tungkulin ng isang propesyonal na manggagawa, dapat siyang makatanggap ng parehong suweldo bilang isang propesyonal. Halimbawa

Mga Pederal na Regulasyon sa Mga Oras ng Pagtuturo

Hindi lahat ng mga oras na ginugugol ng mga mag-aaral ay natututo upang mabigyan sila ng kabayaran, gayunpaman. Ang oras na ginugol sa isang silid-aralan, o iba pang uri ng pagtuturo kung saan hindi talaga sila nagtatrabaho, ay hindi kinakailangang bigyan sila ng bayad. Kung ang mga empleyado ay makakatanggap ng bayad para sa mga oras ng pagtuturo na ito, dapat na tukuyin ito ng kasunduan sa pag-aaral.

Mga Regulasyon ng Estado

Ang mga estado ay maaaring magpatupad ng kanilang sariling mga regulasyon tungkol sa minimum na sahod para sa mga aprentis. Ang mga mag-aaral ay maaaring may karapatan sa isang bahagi ng minimum na sahod ng estado. Maaari ring limitahan ng mga estado ang bilang ng mga oras na maaaring gumana ang isang baguhan. Ang departamento ng paggawa ng estado ay maaaring sabihin sa mga employer at empleyado kung anong uri ng mga aprentis sa kompensasyon ang dapat matanggap.

Karaniwang sahod

Ang isang mag-aaral ay maaaring makatanggap ng isang bahagi ng sahod na natatanggap ng isang propesyonal sa kanyang larangan. Ang mag-aaral ay maaaring kumita ng 1/3 ng sahod ng isang propesyonal kapag siya ay gumaganap ng halos 1/3 ng trabahong hinahawakan ng isang propesyonal, halimbawa. Dagdag dito, ang mga batas ng estado o lokal ay maaaring mamuno sa minimum na sahod na dapat matanggap ng mga propesyonal. Maaaring hawakan ng estado na ang isang mag-aaral ay dapat makatanggap ng pagtaas ng sahod pagkatapos makumpleto ang isang tiyak na bilang ng mga oras, na tinatawag na oras ng kredito. Sa California, ang mga mag-aaral ay karaniwang tumatanggap ng 35 hanggang 50 porsyento ng sahod ng isang propesyonal, na may pagtaas sa bawat anim na buwan. Kung ang employer ay hindi naniniwala na ang trabaho ng mag-aaral ay nagkakaroon ng pagtaas pagkatapos ng tinukoy na tagal ng panahon, maaaring hingin sa kanya na wakasan na ang mag-aaral sa halip na magpatuloy na hilingin sa kanya na magtrabaho ayon sa kanyang kasalukuyang rate. Ang mga mag-aaral ay maaaring may karapatan sa karagdagang mga paraan ng pagbabayad tulad ng mga benepisyo sa kalusugan sa ilang mga estado at kalakal.

Kamakailang mga Post

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found