Pagtuturo sa Iyong Bagong Empleyado Paano Bumilang ng Pera

Kapag ang iyong maliit na negosyo ay nagsasangkot ng mga empleyado sa paghawak ng cash, ang negosyo ay nasa potensyal na peligro para sa pagkawala maliban kung ang bawat empleyado sa paghawak ng cash ay may solidong pagsasanay. Sa mga bagong empleyado, ang pagtuturo sa iyong bagong empleyado kung paano magbilang ng pera gamit ang isang tutorial sa cash register ay dapat na isa sa mga nangungunang priyoridad. Sa maingat na pagsasanay at pana-panahong mga pagtatasa, malalaman mong naiintindihan at ginagamit ng mga empleyado nang maayos ang iyong system sa paghawak ng cash.

Simulan ang Iyong Tutorial sa Cash register: I-verify ang Cash Drawer

Simulan ang iyong tutorial sa cash register sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng panimulang balanse ng drawer ng cash sa empleyado. Ang panimulang balanse ay ang halaga ng cash sa drawer sa simula ng isang panahon ng trabaho na nagbibigay-daan sa empleyado na gumawa ng pagbabago para sa mga customer. Tiyaking naiintindihan ng empleyado na ang lahat ng cash sa itaas ng panimulang balanse na ito sa pagtatapos ng panahon ng trabaho ay idinagdag na cash sa drawer mula sa mga benta. Kapag ang isang empleyado ay nakatanggap ng isang drawer ng cash sa simula ng isang paglilipat, ang drawer na ito ay ang nag-iisang responsibilidad ng empleyado - walang ibang mga empleyado maliban sa mga tagapamahala ang may access sa drawer. Dapat i-verify ng empleyado ang balanse ng drawer ng cash sa simula ng paglilipat, sa pagkakaroon ng isang tagapamahala, bago maganap ang anumang mga transaksyon.

Nagbibilang ng Patakaran sa Balik

Para sa susunod na hakbang ng iyong tutorial sa cash register, magtakda ng isang patakaran na dapat palaging bilangin ng mga empleyado ang pagbabago sa salita sa mga customer. Ang pagsasanay sa mga empleyado na bilangin ang pagbabalik ng pera ay isang mabisang kasanayan para sa pagliit ng mga pagkakamali. Ang kasanayan sa paggawa ng pagbabago at bilangin ito pabalik ay nagsasangkot sa pagsisimula sa kabuuang cash na inutang at pagbibilang hanggang sa halagang inalok ng kostumer.

Paano Gumawa ng Pagbabago

Dapat kunin ng mga empleyado ang cash mula sa customer at ilagay ito sa cash register habang kumukuha ng pagbabago mula sa drawer. Bilangin mula sa cash na inutang gamit ang mga barya upang maabot ang pantay na halaga ng dolyar, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbibilang hanggang maabot ang halaga ng cash na nakaupo sa cash register. Halimbawa, kung ang cash na inutang ay $ 21.45 at ang customer ay magbibigay ng $ 30.00, dapat itakda ng empleyado ang $ 30.00 kung saan makikita ito ng customer sa cash register, pagkatapos ay alisin mula sa drawer ang isang nikel upang umabot sa $ 21.50, dalawang quarters upang maabot ang $ 22.00, tatlong $ 1 na singil upang maabot ang $ 25.00, at ang isang $ 5 upang maabot ang $ 30.00.

Paano Bilangin Bumalik

Matapos alisin ang tamang pagbabago mula sa drawer, dapat na ipasok ng empleyado ang cash tendered at isara ang drawer ng cash. Dapat ay bilangin ng empleyado ang pagbabago pabalik sa customer upang matiyak ang kawastuhan. Gamit ang parehong halimbawa, sasabihin ng empleyado, "$ 21.45, $ 21.50 (ilagay ang nikel sa kamay ng customer), $ 22.00 (ilagay ang mga quarters sa kamay ng customer), $ 23.00, $ 24.00, $ 25.00 (ilagay ang $ 1 na kuwenta sa kamay ng customer), at $ 30.00 (ilagay ang $ 5 sa kamay ng customer). "Matapos mabilang muli ang pagbabago, dapat ibigay ng empleyado sa kanyang customer ang resibo.

Drawer ng Balanse

Matapos ang paglilipat ng isang empleyado, responsibilidad ng empleyado na balansehin ang drawer. Nagsasangkot ito ng pagbibilang ng kabuuang halaga ng cash sa drawer, pagdaragdag ng tseke, kredito, at mga transaksyon sa debit, at pagtatala ng lahat sa isang espesyal na sheet ng balanse. Gamit ang panimulang balanse, ang kabuuang benta na naganap sa panahon ng paglilipat, at ang nagtatapos na balanse, ang drawer ng cash ay dapat na total na tama. Gumamit ng isang proseso na kasangkot ang empleyado at isang manager upang matiyak ang pananagutan.

Kamakailang mga Post