Paano Magsimula ng isang Home Daycare sa Texas

Noong 2011, ang Texas ay tahanan ng halos 15,000 mga home day care center, ayon sa National Association of Child Care Resource & Referral Agencies. Ang pagbubukas ng isang home-day care center ay nag-aalok ng isang pagkakataon para sa isang karera na maaari mong kontrolin nang malapit at magbigay ng isang serbisyo sa pamayanan. Nag-aalok ang Texas ng maraming mapagkukunan upang makapagsimula at mapanatili ang iyong serbisyo, kabilang ang mga mapagkukunang paghahanda sa emerhensiya at isang library ng tulong na panteknikal. Nagtatag din ang estado ng mga kinakailangan sa paglilisensya para sa anumang negosyong pangalagaan.

1

Lumikha ng isang plano sa negosyo upang gabayan ang mga pagsisimula at paglago ng mga bahagi ng iyong negosyo. Isama, sa minimum, ang iyong misyon at pahayag sa background; ang iyong plano upang ma-secure ang pagpopondo; ang mga serbisyong pag-aalaga ng bata na plano mong mag-alok; impormasyon tungkol sa iyong mga target na customer; at isang plano sa marketing. Bukod dito, tukuyin ang mga lugar ng advertising, tulad ng website ng Paghahanap sa Pangangalaga ng Bata sa Texas.

2

Pumili ng naaangkop na istrakturang ligal para sa iyong negosyo. Pumili mula sa isang limitadong kumpanya ng pananagutan, pakikipagsosyo, nag-iisang pagmamay-ari o isang korporasyon. Ang nag-iisang pagmamay-ari ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng isang tao. Ang limitadong istraktura ng pananagutan ay pinagsasama ang nag-iisang pagmamay-ari sa mga katangian ng korporasyon. Ang pakikipagsosyo ay pagmamay-ari ng dalawa o higit pang mga tao. Ang bawat istraktura, maliban sa nag-iisang pagmamay-ari, ay nag-aalok ng iba't ibang mga ligal na proteksyon.

3

Pumili ng isang pangalan ng negosyo. Tawagan ang Sekretaryo ng Estado ng Texas upang matiyak na magagamit ang pangalan. Mag-download o humiling ng naaangkop na mga form upang irehistro ang pangalan ng iyong negosyo at ligal na istraktura.

4

Piliin ang naaangkop na uri ng gitna. Nag-aalok ang Texas ng tatlong mga pagpipilian para sa mga in-home day care center. Maaari kang pumili upang maging isang lisensyadong tahanan ng pangangalaga sa bata, rehistradong tahanan ng pangangalaga sa bata o isang nakalistang bahay ng pamilya. Ang mga lisensyadong bahay ay maaaring magbigay ng pangangalaga para sa pito hanggang 14 na bata; ang mga rehistradong bahay ay maaaring mangalaga ng hanggang anim na bata at anim na bata bago at pagkatapos ng pangangalaga; at nakalista ang mga tahanan ng pamilya ay nag-aalok ng pangangalaga para sa isa hanggang tatlong hindi kaugnay na mga bata.

5

Mag-download at kumpletuhin ang application package para sa naaangkop na uri ng lisensya. Kumpletuhin ang form na "Iskedyul ng Bayad sa Pangangalaga ng Bata". Isumite ang iyong application package sa iyong pinakamalapit na Child Care Licensing Office, o punan ito sa online.

6

Makipag-ugnay sa iyong pinakamalapit na Child Care Licensing Office upang mag-iskedyul ng isang pre-application na klase. Saklaw ng klase ng paunang aplikasyon ang mga patakaran, pamamaraan, proseso ng aplikasyon at ligal na pagsasaalang-alang sa Texas. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay kinakailangang matugunan ang pinakamaliit na pamantayan para sa edukasyon at karanasan, na nag-uutos sa 72 oras ng pagsasanay sa pagpapaunlad ng bata at 30 oras na pagsasanay sa pamamahala ng negosyo, ayon sa Kagawaran ng Pamilya at Mga Serbisyong Protektibo sa Texas. Bukod dito, ang mga aplikante ay dapat magbigay ng katibayan ng CPR at pagsasanay sa pangunang lunas, kasama ang tagubilin sa paghinga ng paghinga at pagsakal. Magbibigay sa iyo ang tanggapan ng paglilisensya ng karagdagang mga materyales sa aplikasyon, mga pamamahala na pamamaraan at minimum na mga kinakailangan sa pagpapatakbo.

7

Kumpletuhin ang iyong mga pagpapatakbo, patakaran at pamamaraan ng mga dokumento. Magsama ng impormasyon tungkol sa kung paano gagana ang pasilidad, tulad ng iyong oras ng pagpapatakbo at mga pamamaraan para sa pagtatrabaho sa mga magulang at anak. Kumpletuhin ang iba pang kinakailangang mga dokumento sa pagsunod, tulad ng isang plano sa pagtakas, plano sa kalinisan at mga ratios ng guro hanggang sa bata.

Kamakailang mga Post