Paano Makukuha ang Iyong Numero ng Walang Buwis sa Buwis

Kung nagsisimula ka ng isang negosyo sa pagsasaka, nagbabayad upang ipaalam sa iyong gobyerno ng estado. Karamihan sa 50 estado ng Estados Unidos ay naglalabas ng mga bilang na walang bayad sa buwis, mga pahintulot o sertipiko sa mga bukid sa pagsisikap na hikayatin ang agrikultura, gagaan ang iyong pasanin sa buwis at gawing mas madali ang gawain ng pag-file ng iyong taunang pagbabalik.

Aktibidad sa Pagsasaka na Hindi Maibubuwis

Ang lahat ng mga bukid ay napapailalim sa parehong mga batas sa pagbubuwis ng federal, na ipinatutupad ng Panloob na Serbisyo sa Kita. Ang mga regulasyon ng estado, gayunpaman, ay malaki ang pagkakaiba-iba mula sa mga breadbaskets ng Midwest hanggang sa mga orchards ng Timog. Ang kagawaran ng agrikultura o pagsasaka ng bawat estado ay tumutukoy sa aktibidad ng agrikultura nang medyo naiiba.

Pangkalahatan, kasama sa pagsasaka ang lumalaking ani at iba pang mga pananim; pagpapalaki ng mga baka, isda, manok, at laro; pagpapanatili ng isang greenhouse o nursery; at / o kung hindi man nagpapatakbo ng isang bukid, plantasyon, halamanan, sakahan ng baka o feedlot.

Mga Pakinabang ng Numero na Walang-Buwis

Ang mga estado ay nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga benepisyo sa buwis para sa mga sakahan, na may pinakakaraniwang pagiging exemption mula sa mga benta, paggamit o buwis sa pag-aari. Ang isang estado ay maaaring payagan ang mga bukid na maiwasan ang pagbabayad ng naturang mga buwis sa una, o maaaring maglabas ng isang kredito para sa mga buwis na binayaran matapos magsumite ng kanilang mga pagbalik ang mga bukid sa bawat taon. Pinapayagan din ng karamihan sa mga estado ang mga bukid na ibawas ang ilang mga uri ng gastos, tulad ng mga binhi, feed, imbentaryo at kagamitan kapag kwalipikado sila para sa pagbubukod ng buwis.

Paggawa ng Iyong Takdang-Aralin

Siguraduhing suriin ang mga tukoy na regulasyon ng iyong estado upang matukoy kung kwalipikado ang iyong negosyo sa pagsasaka para sa paggamot na walang bayad sa buwis. Ang mga pinakamahusay na lugar upang magsaliksik ay ang mga website para sa mga kagawaran ng kita ng estado o pagbubuwis, at ang departamento ng agrikultura o pagsasaka. Kadalasan, ang parehong uri ng mga kagawaran ay nagtutulungan upang matulungan ang mga magsasaka na makakuha ng katayuan na walang bayad sa buwis.

Karamihan sa mga estado ay maglalabas ng mga bilang na walang bayad sa buwis, sertipiko o mga pahintulot lamang sa mga operasyon sa pagsasaka na nagbebenta ng kanilang mga produkto sa mga customer. Ang mga gastos na nauugnay sa pagsasaka para sa personal na paggamit o bilang isang libangan sa pangkalahatan ay hindi karapat-dapat para sa katayuang walang bayad sa buwis.

Pagkuha ng Numero ng Iyong Sakahan

Matapos mong masaliksik ang mga regulasyon ng iyong partikular na estado para sa pagsasaka at matukoy na kwalipikado ka para sa exemption sa buwis - o kung kailangan mo ng tulong sa pagpapasiya - makipag-ugnay sa departamento ng kita o agrikultura ng estado upang makuha ang iyong numero, sertipiko o permit. Ang ilang mga website ng estado ay nagbibigay ng mga nada-download na form na maaaring mai-print at ma-mail, habang ang iba ay nangangailangan ng mga aplikasyon ng personal o papel.

Kapag nakuha, gagamitin mo ang iyong numero na walang bayad sa buwis, sertipiko o permit kapag naghahain ng taunang pagbabalik ng buwis sa iyong sakahan. Ang iyong numero ay maaaring mabuti para sa isang taon ng buwis, o sa ilang mga estado, sa maraming taon.

Kamakailang mga Post