Paano Gumamit ng isang Maliit na Sakahan para sa Mga Sisingilin na Buwis

Maraming matagumpay na mga may-ari ng negosyo ang gumagamit ng isang maliit na sakahan sa kanilang pag-aari sa bahay o sa isang pangalawang pag-aari upang mapunan ang kita sa buwis. Ang mga bukid ay naiiba na tinukoy sa bawat estado, kaya siguraduhing suriin sa iyong lokal na departamento ng agrikultura ng estado at sa iyong board ng buwis sa franchise upang matiyak na kwalipikado ang iyong lupang sakahan para sa ilang mga pag-aalis ng buwis. Magandang ideya na kumunsulta din sa isang propesyonal sa buwis. Ang Internal Revenue Service (IRS) ay hindi gaanong nag-aalala sa laki ng sakahan tulad ng sa bukid na ginagamit bilang isang negosyo at hindi bilang isang libangan.

Babala

Ang batas sa buwis ay kumplikado. Bago magpasya na kumuha ng isang tax cut-off bilang isang maliit na magsasaka, dapat kang humingi ng payo mula sa isang propesyonal sa buwis. Ang isang maling pagsulat ay isang paanyaya sa isang audit sa buwis at mga potensyal na multa.

Sakahan: Negosyo o Libangan?

Tukuyin ang iyong sakahan bago ka magsimulang magsulat ng mga bagay. Upang bigyan ka ng IRS ng kita at pagkalugi sa bukid, dapat kang mag-alaga ng mga hayop, manok o isda, o dapat kang magtanim ng mga prutas o gulay. Panatilihin ang mga tala para sa bukid kasama ang paggawa, gastos para sa kagamitan, pagpapanatili at pag-seeding. Ang tumpak na mga tala ay tumutulong na tukuyin ang kita at gastos sa negosyo, at kinakailangan ang mga ito bilang patunay ng mga pagbawas sa kaganapan ng isang pag-audit sa IRS.

Isinasaalang-alang ng IRS ang isang sakahan na isang hindi maibabawas na libangan kung hindi makagawa ng kita sa loob ng tatlo sa limang taon. Pinapayagan ang mga bukid na dumarami ng mga kabayo ng isang pinalawak na yugto ng rampa ng tubo, at nangangailangan ng kita sa dalawa sa pitong taon.

Pinapayagan na Mga Pagbawas sa Pederal

Tulad ng anumang negosyo, pinapayagan ka ng IRS na ibawas ang ordinary at gastos sa negosyo na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng bukid. Kasama rito ang anumang mga gastos sa utility, tulad ng pagtutubig ng mga pananim, kagamitan, at maging ang mga item na binili mo para maibenta muli. Ang livestock ay kasama bilang isang maibabawas na gastos maging para sa muling pagbebenta o para sa isang pangangailangan sa negosyo tulad ng mga dairy cows. Ang mga malalaking kagamitan tulad ng mga traktora at silo ay nababalewala sa paglipas ng panahon, pinahahaba ang mga pagbabawas sa loob ng isang taon.

Ang mga pautang at interes ng pautang ay maibabawas din. Anumang tulong na tinanggap mo - maging sa payroll o bilang isang kontratista - ay isang gastos sa paggawa na ganap na mababawas, pati na rin. Papayagan din ng IRS ang isang sakahan na i-average ang kita sa bukid sa kasalukuyan sa nakaraang tatlong taong kita sa sakahan, na posibleng bawasan ang mayroon nang pananagutan sa buwis sa isang napaka-kumikita na taon.

Mga Pagbawas sa Buwis sa Ari-arian

Posibleng makakuha ng isang pagbawas sa mga buwis sa pag-aari kung mayroon kang isang pinahihintulutang sakahan. Suriin sa iyong lokal na kagawaran ng agrikultura ng estado at tanggapan ng iyong tinatasa ng county upang malaman kung kwalipikado ka. Ang ilang mga estado ay hindi nangangailangan ng malalaking mga parsela upang makapagpahinga. Nangangailangan lamang ang New Jersey ng limang ektarya na may $ 500 lamang na benta upang maging kwalipikado para sa isang pagbawas sa buwis sa pag-aari.

Ang California ay may isang serye ng mga patakaran na nakakakuha ng mga benepisyo sa buwis sa pag-aari, mula 25 hanggang 75 porsyento; ang pinakamataas na exemption ay para sa 100 ektarya o higit pa na may nakasulat na mga pangako na hindi bubuo sa isang minimum na 10 taon.

Mag-ingat sa Mga Pagkawala

Ang mga bukid ay madaling kapitan ng pagkawala ng negosyo. Habang ang pagkamatay ng isang palahing kabayo o isang hindi magandang pagyeyelo sa taglamig ay maaaring maging sanhi ng malaking pagkawala sa pananalapi para sa isang bukid, maaaring kunin ng mga magsasaka ang mga pagbawas ng pagkawala, maliban kung natanggap ang isang claim sa seguro. Ang mga claim sa seguro para sa pagkawala ng ani ay binibilang bilang kita at maaaring mabuwisan.

Hindi lahat ng pagkawala ay bumubuo ng isang claim sa seguro. Ang isang magsasaka ay maaaring hindi matugunan ang mababawas upang gawing sulit ang pag-angkin ngunit maaari pa rin siyang makaranas ng isang paghahabol para sa pagkawala ng mga baka o pananim.

Kamakailang mga Post