Mga halimbawa ng Mga Patakaran sa Negosyo

Ang mga patakaran sa negosyo ay nagtataguyod ng mga patakaran sa pag-uugali para sa isang kumpanya. Hindi lamang nila inilarawan ang mga responsibilidad para sa employer at mga empleyado, lumikha din sila ng isang frame ng sanggunian para sa paghawak ng hindi mabilang na mga isyu na lumitaw sa isang samahan.

Mga Katangian ng Mga Patakaran sa Negosyo

Ang mga mabisang patakaran sa korporasyon ay may mga sumusunod na katangian:

  • Dapat maging malinaw, tiyak at madaling maunawaan

  • Tukuyin ang mga patakaran ng kumpanya

  • Ipaliwanag ang kanilang layunin

  • Sabihin kung kailan dapat ilapat ang patakaran

  • Sino ang sakop nito

  • Paraan ng pagpapatupad

  • Ilarawan ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod

Mga Pakinabang ng Mga Patakaran

Mahusay na nakasulat na mga patakaran ay nagbibigay sa mga empleyado ng mas mababang antas ng isang paraan upang mahawakan ang mga problema at isyu sa pagkakaroon ng patuloy na pagsasangkot sa itaas na pamamahala sa tuwing kailangan nila upang magpasya. Tinutukoy ng mga patakaran ang mga limitasyon ng paggawa ng desisyon at binabalangkas ang mga kahalili. Nauunawaan ng mga empleyado ang mga hadlang ng kanilang mga trabaho.

Ang mga patakaran ay nakikipag-usap sa mga responsibilidad ng indibidwal at pangkat; nagbibigay-daan ito sa lahat na magtulungan patungo sa mga layunin ng kumpanya. Nauunawaan ng mga empleyado kung paano maisagawa ang kanilang mga gawain nang mabilis at madali. Sa ganitong paraan, ang mga tagapamahala ay maaaring maglapat ng kontrol sa pamamagitan ng pagbubukod kaysa sa kinakailangang micro-pamahalaan ang mga aktibidad ng kanilang mga empleyado.

Malinaw na nakasulat na mga patakaran na nagbibigay sa isang kumpanya ng mas mahusay na proteksyon mula sa mga potensyal na ligal na problema. Kapag ang mga patakaran ay maaaring madaling maunawaan ng isang layperson, ang kumpanya ay nasa mas mabuting ligal na batayan sa kaso ng mga hamon sa korte.

Mga Patakaran sa Pang-aabuso sa Substansya

Ang pang-aabuso sa sangkap ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa pagdalo ng isang empleyado at pagiging produktibo ng trabaho. Maaari rin itong mapanganib sa ilang mga trabaho, tulad ng konstruksyon o kapag naghawak ng mapanganib na mga materyales.

Ang isang karaniwang patakaran ay upang pagbawalan ang paggamit ng droga, alkohol o tabako sa pag-aari ng kumpanya sa oras ng trabaho o sa pag-andar ng kumpanya. Kung pinapayagan ang paninigarilyo, ilalarawan ng mga patakaran ang mga pamamaraan na dapat sundin. Ang mga patakaran sa pang-aabuso sa sangkap ay binabalangkas din ang mga kinakailangan para sa pagsusuri sa droga bilang isang paunang kinakailangan sa pagtatrabaho at ang posibilidad ng random na pagsusuri sa droga pagkatapos na tinanggap.

Mga Patakaran sa Pagsusuri sa Pagganap

Ang mga patakaran sa kompensasyon at pag-unlad ng empleyado ay nagbabalangkas ng dalas at nilalaman ng mga pagsusuri sa pagganap. Ang layunin ng mga patakarang ito ay upang makilala ang mga lugar para sa pagpapabuti at udyok ang mga manggagawa na makamit ang mas mahusay na mga resulta.

Ang mga pagsusuri sa pagganap ay naglilinaw sa mga responsibilidad ng isang empleyado at nagtatakda ng mga layunin. Inilalarawan ng mga pagsusuri na ito ang batayan para sa pagsukat ng pagganap at mga hakbang na kinakailangan upang makatanggap ng isang bonus o taasan ang sahod.

Mga Patakaran sa Code ng Bihisan

Ang ilang mga kumpanya ay nangangailangan ng mga empleyado na magbihis sa isang partikular na paraan kapag nasa trabaho. Sa isang propesyonal na kapaligiran, ang mga kalalakihan ay maaaring kailanganing magsuot ng isang kurbatang, at ang mga kababaihan ay maaaring hilingin sa mga damit sa isang naaangkop na paraan ng negosyo. Kung ang mga manggagawa ay nakikipag-usap sa publiko, maaari silang hilingin na magsuot ng mga uniporme na nagtataguyod ng imahe ng kumpanya.

Ang mga negosyo ay may karapatang magtakda ng mga alituntunin para sa dress code ng kanilang mga empleyado, na nagbibigay ng mga patakaran ay hindi nagtatangi. Ang ilang mga patakaran sa pananamit ay maaaring kailanganin para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, tulad ng walang nakalawit na alahas para sa mga manggagawa sa isang linya ng pagpupulong.

Mga Patakaran sa Pantay na Pagkakataon

Dapat malinaw na malinaw na sabihin ng kumpanya na ang kanilang samahan ay nagtataguyod ng patas na paggamot sa lugar ng trabaho. Ipinagbabawal ng mga patakarang ito ang pag-uugali ng diskriminasyon mula sa mga superbisor at empleyado batay sa lahi, kasarian, paniniwala sa relihiyon o oryentasyong sekswal.

Ang mga patakaran na laban sa diskriminasyon ay makakatulong sa mga empleyado na maging mas mahusay at mas komportable sa kanilang mga trabaho. Ang mga manggagawa ay may mas positibong pag-uugali sa kanilang trabaho at mas produktibo.

Mga Patakaran sa Ligtas na Paggamit ng Computer

Dahil ang mga computer ay ginagamit na sa halos bawat trabaho, ang mga kumpanya ay nangangailangan ng mga patakaran na namamahala sa paggamit ng mga computer para sa mga personal na aktibidad. Ang mga patakarang ito ay maglalagay ng mga limitasyon sa pagtanggap at pagpapadala ng mga personal na email at pagbawalan ang pag-surf sa internet. Para sa mga layuning pangseguridad, maaaring hilingin sa mga kumpanya ang mga empleyado na mag-sign ng isang paglabas na hinahayaan ang isang negosyo na subaybayan ang aktibidad ng internet ng kanilang mga manggagawa at email.

Ang mabisang mga patakaran sa negosyo ay nagtatatag ng isang nakabalangkas at organisadong kapaligiran sa trabaho. Tinatanggal nila ang kawalan ng katiyakan sa lugar ng trabaho at tinukoy ang mga paraan upang hawakan ang marami sa mga isyu na madalas na lumitaw.

Kamakailang mga Post