Ano ang Paninindigan ng UDT sa isang Pagkatiwalaan?

Bilang may-ari ng isang maliit na negosyo, maaari kang makatagpo ng isang kasunduan sa pagtitiwala, o instrumento, na kasama ang term na "UDT" o, mas karaniwang, "U / D / T." Ang isang tiwala ay isang ligal na pag-aayos kung saan kinokontrol ng isang tao ang mga assets para sa pakinabang ng ibang tao o para sa kanyang sarili, at ang ilang mga kasunduan sa pagtitiwala ay gumagamit ng pagdadaglat na UDT. Ang pagdadaglat na ito ay may isang tiyak na kahulugan sa ligal at ipinapahiwatig na ang kasunduan ay lumilikha ng isang tiyak na uri ng personal na pagtitiwala.

Mga Batayan sa Pagkatiwalaan

Ang isang tao, maliit na negosyo o korporasyon ay maaaring lumikha ng isang tiwala para sa anumang ligal na layunin. Halimbawa, ang isang tiwala ay maaaring magtatag ng isang pang-edukasyon na pondo para sa mga bata o apo, ngunit hindi ito maaaring likhain upang makaiwas sa mga buwis sa negosyo. Ang isang nakasulat na kasunduan sa pagtitiwala ay dapat magbaybay ng mga tuntunin ng pagtitiwala at italaga ang mga karapatan at tungkulin ng lahat ng mga partido na pinangalanan sa instrumento.

Mga partido

Ang partido na lumilikha ng isang tiwala ay kilala bilang tagapagkaloob. Sa kasunduan sa pagtitiwala, pinangalanan ng tagapagbigay ng pangalan ang isang tao, na kilala bilang tagapangasiwa, upang kunin ang mga assets ng pagtitiwala at pamahalaan ang mga ito. Ang tagapangasiwa ay maaaring isang tao o isang maliit na negosyo o korporasyon. Ang partido na itinalaga upang makatanggap ng kita o iba pang mga pag-aari mula sa tiwala ay kilala bilang beneficiary.

Sa ilalim ng Pahayag ng Tiwala

Ang UDT ay isang pagpapaikli para sa "sa ilalim ng deklarasyon ng pagtitiwala," na kung saan ay ang ligal na wika na ginagamit sa ilang mga instrumento ng pagtitiwala upang ipahiwatig na ang nagbibigay ay kapwa lumilikha ng tiwala at pagkontrol sa mga pag-aari nito. Kapag ang isang tiwala ay nilikha sa ilalim ng pagdedeklara ng pagtitiwala, ang tagapagkakaloob at ang pinagkakatiwalaan ay iisang partido. Karamihan sa mga personal na pinagkakatiwalaan ay mga pagtitiwala sa ilalim ng kasunduan, o "UA," kung saan ang tagapagbigay at tagapangasiwa ay magkakaibang partido. Hindi lumilitaw ang UDT sa mga testamentary trust, na nilikha ng mga hangarin. Ang tagapagbigay ay hindi maaaring maglingkod bilang tagapangasiwa ng isang tipan ng pagtitiwala dahil ang pagtitiwala ay magkakaroon ng bisa kapag namatay ang nagbibigay.

Epekto

Ang isang tagapagbigay ng pagtataguyod ng isang personal na pagtitiwala ay dapat isaalang-alang ang mga pakinabang at kawalan ng paglikha ng isang tiwala gamit ang UDT. Sa ilalim ng isang pagtitiwala sa UDT, ang tagapagbigay, bilang tagapangasiwa, ay pinapayagan na baguhin ang mga tuntunin ng pagtitiwala at baguhin ang mga nakikinabang. Ang mga assets ng trust ay i-bypass din ang probate kapag namatay ang nagbibigay. Ang ganitong uri ng pag-aayos, na kilala bilang isang nabawi na pagtitiwala, ay may maraming mga drawbacks. Hindi ito nagbibigay ng proteksyon para sa mga assets ng pagtitiwala, na iniiwan ang mga ito napapailalim sa ligal na paghuhusga at iba pang mga paghahabol laban sa nagbibigay. Ang isang nabawi na pagtitiwala ay hindi rin magpaprotekta sa mga assets ng tiwala mula sa mga buwis sa estate. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa isang independiyenteng tagapangasiwa, maaaring matiyak ng tagapagbigay na ang mga assets ng pagtitiwala ay hindi sasailalim sa buwis sa estate. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang hindi maibabalik na pagtitiwala, ang tagapagbigay ay maaari ding mabawasan o ligal na maiwasan ang ilang mga kita at buwis na makakuha ng kapital, depende sa kung paano nakabalangkas ang tiwala.

Kamakailang mga Post