Pinuno ng Koponan kumpara sa Mga Responsibilidad ng Supervisor

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga namumuno sa koponan at mga superbisor ay ang kanilang antas ng awtoridad. Ang mga namumuno sa koponan ay karaniwang mga manggagawa na may mataas na antas ng kakayahang panteknikal sa kanilang mga trabaho o na iginagalang sa kanilang mga kapantay. Dahil sa mga katangiang ito, mayroon silang kumpiyansa ng isang superbisor na nagtitiwala sa pinuno ng koponan ay maaaring mag-udyok sa mga katrabaho mula sa pananaw ng kapwa-sa-kapwa.

Sa ilang mga samahan, ang pagkakaiba sa pagitan ng pinuno ng pangkat at superbisor ay hindi malinaw. Gayunpaman, may ilang mga gawain o lugar ng trabaho kung saan mahalagang linawin kung sino ang gumagawa.

Pakikipag-usap sa Madiskarteng Direksyon

Ang mga pinuno ng pangkat ay kasangkot sa pakikipag-usap ng madiskarteng direksyon ng departamento o samahan sa mga kasapi ng koponan. Gayunpaman, ang mga pinuno ng pangkat ay karaniwang hindi kasangkot sa pagbuo ng madiskarteng misyon, o hindi rin sila kasangkot sa pagtukoy kung magagawa ang madiskarteng direksyon. Ang mga superbisor, sa kabilang banda, ay maaaring gampanan sa madiskarteng paggawa ng desisyon o pagbuo ng misyon para sa isang departamento o samahan, depende sa laki at hierarchical na pagkakabahagi ng kumpanya.

Pagtatalaga ng Mga Gawain sa Mga Miyembro ng Koponan

Ang pakikipag-usap ng isang gawain o proyekto sa mga miyembro ng koponan ay responsibilidad ng maraming mga namumuno sa koponan. Maaaring bigyan ng mga superbisor ang pagtatalaga ng proyekto sa pinuno ng koponan upang maisakatuparan, at responsibilidad ng pinuno ng koponan na maibahagi ang mga gawain sa mga miyembro ng koponan batay sa kaalaman sa kanilang mga kasanayan at talento.

Dahil ang pinuno ng koponan ay maaaring maging responsable sa huli para sa pagsusumite ng huling proyekto sa superbisor, ang pagsubaybay sa pag-unlad, pagsubaybay sa mga gawain ng mga miyembro ng koponan, at pagtiyak na matugunan ang mga deadline ay mga pag-andar din ng isang pinuno ng koponan. Kapag nakumpleto ang proyekto, matutukoy ng superbisor kung katanggap-tanggap ang kalidad ng trabaho.

Patakaran ng Kagawaran o Kumpanya

Sa mga organisasyong may maraming mga layer ng mga empleyado, karaniwan para sa isang superbisor na italaga ang pagpapanatili ng mga talaan, pakikipag-usap sa mga patakaran ng departamento o kumpanya, at tiyakin ang pagsunod sa pinuno ng koponan. Bagaman ang parehong mga pinuno ng pangkat at superbisor ay sumunod sa mga patakaran at direktiba, kung nais ng mga miyembro ng koponan na linawin ang mga tagubilin o patakaran, ito ang pinuno ng koponan na kanilang pinupuntahan para sa isang mabilis na tugon. Ang mga superbisor ay maaaring kasangkot sa pagbuo ng patakaran at pagpapatupad at sa pakikipag-usap ng mga pagbabago sa mga pinuno ng pangkat.

Pagsasanay at Pagsusuri sa Pangangailangan

Karaniwan ang mga namumuno sa koponan na nagbibigay ng pagsasanay sa trabaho at oryentasyong bagong-upa sa mga kagawaran ng departamento o koponan. Habang maaaring matukoy ng mga superbisor ang mga kasanayang kailangang makuha ng mga miyembro ng koponan, ang pinuno ng koponan ang responsable sa pagtiyak na ang mga miyembro ng koponan ay maging bihasa sa mga tukoy na lugar na nagbibigay-daan sa kanila na makamit ang mga nakatalagang gawain.

Ang mga namumuno sa koponan ay nagbibigay ng pang-araw-araw na patnubay sa pagpapatakbo, at dahil sa kanilang mga kasanayang panteknikal, mas malamang na magkaroon sila ng mas mahusay na pag-unawa sa mga aplikasyon at kagamitan na ginamit sa pagsasagawa ng mga partikular na gawain sa trabaho. Ang mga superbisor ay maaaring may direktang linya ng komunikasyon sa departamento ng human resource para sa paghiling ng mga partikular na programa sa pagsasanay o pagpapadala ng mga empleyado sa mga kurso sa pagsasanay at pag-unlad na off-site.

Pagtuturo at Pagtuturo

Ang mga namumuno sa koponan ay madalas na mabisa sa pagturo at pagtuturo sa mga empleyado. Mayroon silang mga kakayahan at kakayahan sa pamumuno upang maunawaan ang mga gawain sa trabaho at kung ano ang kinakailangan upang maging isang mahusay na manggagawa. Mayroong kaunting distansya sa pagitan ng isang pinuno ng koponan at miyembro ng koponan. Samakatuwid, ang pagtuturo at pagtuturo na natatanggap ng mga empleyado mula sa kanilang pinuno ng koponan ay tila may kaugnayan at naaangkop.

Ang mga superbisor ay maaaring coach at mentor ng mga empleyado, ngunit dahil sa kanilang posisyon ng awtoridad, karaniwang sila lamang ang maaaring mangasiwa ng pormal na pagsusuri sa pagganap at pagkilos na pandisiplina. Gayundin, ang mga superbisor - hindi mga pinuno ng koponan - ay may awtoridad na kumuha ng mga empleyado.

Kamakailang mga Post