Ano ang Ibig Sabihin ng Walang-Maliban sa Pag-empleyo?

Dapat matukoy ng mga employer ang katayuan sa pagtatrabaho ng lahat ng mga manggagawa. Nakasalalay sa mga tungkulin sa trabaho at sahod ng isang partikular na manggagawa, maaaring maiuri ng isang tagapag-empleyo ang empleyado bilang "exemption" o hindi exemption. "Ang pag-uuri sa trabaho na ito ay nagbabalangkas ng iba't ibang mga karapatan at proteksyon na karapat-dapat sa manggagawa sa ilalim ng Fair Labor Standards Act (FLSA ) at iba pang mga batas sa pagtatrabaho at paggawa.

Kahulugan

Ang non-exemption ay tumutukoy sa katayuan sa pagtatrabaho ng isang manggagawa batay sa kung paano siya tumatanggap ng suweldo. Ang non-exemption ay tumutukoy din sa halaga ng bayad na may karapatan ang isang manggagawa. Ang mga empleyado na hindi naibukod ay tumatanggap ng proteksyon sa ilalim ng mga probisyon sa Sahod at Oras ng FLSA. Ang Wage and Hour Division ay kinokontrol ang oras at mga kasunduan sa pagbabayad sa pagitan ng mga employer at mga empleyado na hindi na-exemption. Karamihan sa mga pribado at pampublikong employer ay dapat sumunod sa mga regulasyong ito.

Kahalagahan

Ang layunin ng hindi-naibukod na katayuan sa trabaho ay upang matiyak na ang mga manggagawa ay makakatanggap ng tumpak na suweldo para sa gawaing kanilang ginagawa. Tinitiyak din ng katayuan na hindi pagbubukod ang mga employer sa mga manggagawa sa minimum na sahod na hinihiling ng batas. Sa kasalukuyan, ang minimum na sahod na pederal ay $ 7.25 bawat oras. Sa ilang mga estado, ang minimum na sahod ay mas mataas kaysa sa minimum na pederal dahil ang halaga ng pamumuhay ay tumatawag para dito. Halimbawa, ang pinakamaliit na sahod sa California ay $ 8.00 bawat oras, na epektibo noong Enero 2008. Ang katayuan na hindi naibukod ng trabaho ay nagbibigay ng sakop na ligal na landas ng mga empleyado kung lumalabag sa mga regulasyon sa paggawa.

Istraktura ng Bayad

Sa ilalim ng FLSA, dapat bayaran ng mga tagapag-empleyo ang mga di-na-exemption na empleyado para sa lahat ng oras na nagtrabaho, kasama na ang obertaym. Ang overtime ay anumang halaga ng oras na higit sa 40 oras sa isang linggo ng trabaho, ayon sa mga pamantayan sa paggawa. Ang mga empleyado na hindi naibukod ay may isang nakatakdang iskedyul ng sahod at trabaho at dapat makatanggap ng bayad para sa anumang oras na ginugol sa pagtupad ng mga tungkulin sa trabaho. Dapat bayaran ng mga nagpapatrabaho ang mga empleyado na hindi nakakasama sa isa't kalahating beses sa kanilang regular na rate ng bayad para sa mga oras ng obertaym.

Exemption Versus Non-Exemption

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang non-exemption na manggagawa at isang exemption na manggagawa ay ang mga karapatang natatanggap nila patungkol sa sahod at oras na nagtrabaho. Dapat bayaran ng mga nagpapatrabaho ang mga empleyado na hindi naibukod ng sahod para sa lahat ng oras na nagtrabaho. Ang mga nakapaloob na empleyado ay tumatanggap ng parehong rate ng bayad anuman ang bilang ng mga oras na nagtrabaho sa isang linggo. Ang mga manggagawa na nahuhulog sa ilalim ng pang-administratibo, ehekutibo o propesyonal na kategorya ng pagtatrabaho ay karaniwang itinuturing na walang bayad na mga empleyado. Ang ganitong uri ng trabaho ay karaniwang nagsasangkot ng di-manwal na gawain sa tanggapan.

Kamakailang mga Post

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found