Ano ang Mga Diskarte sa HRM?

Ang HRM ay nangangahulugang Pamamahala ng Human Resource, at ang mga diskarte sa pamamahala ng mapagkukunan ng tao ay ang mga plano na humahantong sa pagpapatupad ng iba't ibang mga pag-andar sa kagawaran ng mapagkukunan ng tao ng isang samahan. Karaniwan, ang mga diskarteng ito ay ginagabayan ng pangkalahatang mga diskarte ng negosyo at nagsisilbi upang matulungan ang negosyo na makamit ang mga pangmatagalang layunin sa pamamagitan ng mga tauhan nito. Ang mga diskarte na ito ay maaaring nahahati sa apat na pangunahing mga lugar:

  • Talento
  • Pamumuno
  • Pagpaplano
  • Kulturang Pagganap

Talento at Human Capital

Ang Talento ay kumakatawan sa kapital ng tao ng isang samahan at mahalaga sa tagumpay ng negosyong iyon. Ito ay isang mahalagang pag-aari na dapat pagsikapang mapanatili ng negosyo. Paano makakatulong ang sistema ng pamamahala ng mga mapagkukunan ng tao sa mga ito? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang komprehensibong blueprint ng mga tauhan. Dapat kilalanin ng departamento ng mapagkukunan ng tao ang mga pangangailangan ng kawani ng negosyo sa hinaharap habang nangangalap din, kumukuha, at pinapanatili ang pinakamahusay na talento sa samahan. Ang pinakamatagumpay na mga negosyo sa mundo ay ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa pagkuha ng pinakamahusay na talento sa buong mundo.

Upang magawa ito nang mabisa, kailangang kilalanin ng kagawaran ng HRM ang iba't ibang mga kahusayan na kinakailangan para sa bawat trabaho, tulad ng mga kasanayan, kakayahan, at kaalaman na kinakailangan upang maisagawa nang mabisa ang iba't ibang mga gawain. Papayagan nito silang gumuhit ng detalyadong mga paglalarawan sa trabaho na sa huli ay gagabay sa kanila upang makahanap ng pinakamahusay na mga tao para sa trabaho.

Pamumuno ng isang Organisasyon

Ang pamumuno ng samahan ay inihahalintulad sa kung ano ang ulo sa isang katawan. Ito ay sa pamamagitan ng pamumuno na ang isang negosyo ay nagtagumpay o nabigo sa kanyang mga pagsusumikap. Ang departamento ng HRM ay may pangunahing papel sa pamumuno ng samahan sapagkat tinalakay ito sa paghahanap ng pinakamahusay na mga ehekutibo upang patnubayan ang negosyo sa tamang direksyon.

Ang isang kagawaran ng HRM na maaaring magyabang sa nakaraang tagumpay sa pagpili ng tamang mga ehekutibo ay karaniwang mas madali itong kumbinsihin ang lupon ng mga rekrut nito sa susunod na kinakailangan ng isang ehekutibo. Upang maisagawa ang trabahong ito nang mabisa, ang mga tagapamahala ng HR ay kailangang maging aktibo sa isang kakayahan sa pagpapayo kapag nakikipag-ugnayan sa iba pang mga pinuno ng organisasyon upang maibigay ang kanilang input sa kung ano ang pinakamahusay para sa hinaharap ng kumpanya.

Pagpaplano ng Human Resources

Ang departamento ng HRM ay may mahalagang papel sa pagtulong sa negosyo na magplano para sa hinaharap. Dalhin ang mga empleyado, halimbawa: sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na mga survey sa mga empleyado upang matukoy ang kasiyahan ng empleyado, ang departamento ng HRM ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw sa mga pinuno ng negosyo sa kung ano ang dapat gawin sa hinaharap upang makapag-ambag sa isang mas maligayang lugar ng trabaho.

Mga Sukatan ng Pagganap at Kulturang Korporasyon

Ang isang samahang may mahusay na natukoy na sukatan sa pagganap ay isang samahang may mataas na potensyal para sa tagumpay. Ang departamento ng HRM ay may ginagampanan din dito. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga mahusay na natukoy na sukatan ng pagganap, regular na mga pagsusuri sa pagganap, at mga iskema upang gantimpalaan ang mga empleyado para sa mataas na pagganap at pagkamalikhain sa pagtupad ng kanilang mga gawain, ang departamento ng HRM ay lilikha ng isang kultura na may mahusay na pagganap kung saan ang mga interes ng mga empleyado ay nakahanay sa mga negosyo , at sila ay tunay na na-uudyok na gawin ang kanilang makakaya. Ang mga empleyado na sa palagay ay pinahahalagahan ng kanilang mga kumpanya at tumatanggap ng pagkilala para sa kanilang mga nakamit sa lugar ng trabaho ay malamang na nais na gumawa ng higit pa.

Kamakailang mga Post