Ano ang Intensyon sa Turnover?

Ang paglilipat ng empleyado ay isang mahalagang kadahilanan sa ilalim ng linya ng isang maliit na negosyo. Ang pagpapalit sa mga empleyado ay maaaring makaapekto sa pagiging produktibo ng isang negosyo, gastos at pangkalahatang pagganap. Kung masusukat mo ang intensyon ng paglilipat ng iyong tauhan, maaari mong matukoy ang posibilidad na umalis ang iyong kawani sa iyong samahan. Tinutulungan ka nitong matukoy kung saan makakahanap ng mga pagkakataon na mabawasan ang iyong pangkalahatang paglilipat ng tungkulin.

Kahulugan

Ang paglilipat ng tungkulin ay ang proseso kung saan umalis ang mga kawani sa isang negosyo o samahan at ang negosyo o samahang iyon ang pumalit sa kanila. Ang intensyon ng paglilipat ay isang pagsukat kung ang isang negosyong 'o mga empleyado ng isang plano ay plano na umalis sa kanilang mga posisyon o kung ang organisasyong iyon ay plano na alisin ang mga empleyado mula sa mga posisyon. Ang intensyon ng turnover, tulad ng turnover mismo, ay maaaring maging kusang-loob o hindi sinasadya.

Boluntaryo

Ang boluntaryong paglilipat ng tungkulin ay nangyayari kapag ang empleyado ay nagpasiya na umalis nang mag-isa. Karaniwan, ang intensyong kusang-loob na paglilipat ng posisyon ay nangyayari kapag ang empleyado ay nakakita ng isa pang pagkakataon na mas mahusay kaysa sa kanyang kasalukuyang posisyon. Kasama rito ang higit na bayad, higit na pagkilala o isang mas maginhawang lokasyon. Maaari rin itong maganap kapag ang empleyado ay dapat umalis para sa kalusugan o kadahilanang pampamilya. Kung ang isang empleyado ay nagplano na kusang-loob na magretiro mula sa isang posisyon, iyon rin ang kusang-loob na paglilipat ng paglilipat din.

Walang kusa

Sa kabilang banda, ang intensyon ng hindi sapilitan na paglilipat ng tungkulin ay isang pagsukat kung ang pinag-uusapang organisasyon na plano na alisin ang isang empleyado mula sa isang posisyon, na sanhi ng paglilipat ng tungkulin. Maaari itong mangyari kung ang isang organisasyon ay hindi masaya sa pagganap ng trabaho ng isang empleyado at piniling paalisin siya. Nangyayari rin ito kapag ang isang negosyo ay kailangang alisin ang mga posisyon dahil sa mga panggigipit sa ekonomiya o pagbagsak ng negosyo.

Binabawasan Ito

Sa pangkalahatan, ang paglilipat ng tungkulin ay lumilikha ng stress sa pera at istruktura sa samahan na nangyayari sa loob, lalo na ang kusang-loob na paglilipat ng tungkulin. Hindi bababa sa pag-turnover ng hindi sinasadya, ang organisasyon ay maaaring gumawa ng paghahanda upang mabawasan ang pagkalugi. Upang mabawasan ang intensyon ng paglilipat ng tungkulin, ang mga samahan ay maaaring mag-alok ng mga istratehikong kompensasyon sa kabayaran, lalo na ang pagbibigay diin sa pagganap at panunungkulan. Gayundin, ang mga negosyong nakasentro sa empleyado ay may posibilidad na magkaroon ng mas kaunting paglilipat ng tungkulin dahil nararamdaman ng tauhan na may boses ito at pinahahalagahan ng kumpanya ang mga naiambag nito.

Kamakailang mga Post