Ano ang Intimidation sa Lugar ng Trabaho?

Walang sinuman ang may gusto na magtrabaho sa isang nakakatakot na kapaligiran sa trabaho. Ang napapailalim sa pang-aapi, pananakot at kahihiyan ay magbibigay ng malaking halaga sa karera ng isang empleyado, pananalapi at kalusugan. Sa ilang mga kaso, ang pag-uugali na ito ay maaaring labag sa batas, at maaaring magresulta ito sa mga parusang kriminal at sibil para sa may kagagawan at may-ari ng negosyo. Ang mga may-ari ng negosyo, tagapamahala at empleyado ay may bahagi sa pagkilala at paglaban sa pananakot at pananakot sa lugar ng trabaho.

Pangingilabot sa Lugar ng Trabaho

Maraming tao ang tila nag-iisip na ang mga panunuya sa schoolyard ay tumitigil pagkatapos ng high school. Sa kasamaang palad, hindi ito palaging ang kaso. Ang mga matatanda ay maaaring makisali sa pananakot na pag-uugali sa trabaho, pagbiktima ng mga nasasakupang bata, kasamahan at kung minsan kahit na mga nakatataas. Ang pag-uugali ng pananakot, lalo na kapag isinagawa ng isang tao sa isang superbisor, pamamahala o posisyon ng ehekutibo, ay maaaring takutin ang mga manggagawa sa pagtanggap ng hindi magandang pagtrato at mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Bilang karagdagan, ang mga biktima ng at mga saksi sa pang-aapi sa lugar ng trabaho ay maaaring magkaroon ng mga negatibong sintomas sa pisikal at mental na kalusugan na maaaring makaapekto sa parehong kalidad ng buhay at pag-unlad ng karera.

Kahulugan ng Bullying

Ang pag-aapi ay mas mahusay na maunawaan bilang isang pattern ng agresibo, mapanghamak at mapang-abuso na pag-uugali sa ibang partido. Pinipili ng mga nananakot sa lugar ng trabaho ang kanilang mga target sa iba't ibang mga kadahilanan. Sa ilang mga kaso, naiinggit ang bully sa kanyang naka-target na biktima at nagsasagawa ng mga taktika ng pananakot upang mapahina ang reputasyon at pagganap ng trabaho ng biktima. Ang mga motibo ng ilang mga mapang-api ay maaaring mas personal at malupit, gayunpaman. Ang mga indibidwal na ito ay maaaring pumili ng isang biktima na mahina laban at na walang isang malakas na social o propesyonal na network ng suporta.

Ang pananakot at pananakot sa lugar ng trabaho ay maaaring tumagal ng maraming anyo, kabilang ang cyber-bullying, pang-aabusong sekswal, pang-insulto at pagbagsak, paglabog laban sa empleyado sa pamamagitan ng pagsigaw at pagmumura, at mga banta ng karahasan. Sa lahat ng mga kaso, ang pag-uugali ng nang-aabuso ay nagsisilbing takutin at mapahiya ang biktima o mga biktima.

Ang Ligalidad sa Paaakit ng Trabaho

Ang legalidad sa paligid ng panliligalig sa lugar ng trabaho ay isang kumplikadong isyu. Ipinagbabawal ng batas ng pederal ang ilang uri ng panliligalig sa lugar ng trabaho, tulad ng pananakot o pananakot sa mga whistleblower o taong protektado sa ilalim ng mga batas laban sa diskriminasyon, ngunit hindi lahat ng uri ng panliligalig ay kinakailangang labag sa batas. Gayunpaman, ang ilang mga estado at munisipalidad ay nagbibigay sa mga manggagawa ng mas malawak na proteksyon laban sa mga bossing at bully.

Mga Kategoryang Pinoprotektahan

Ipinagbabawal ng mga batas na pederal na kontra-diskriminasyon ang panliligalig, pananakot o pananakot sa mga manggagawa batay sa edad (para sa mga biktima na 40 pataas), kasarian, pinagmulang pambansa, lahi, kapansanan o relihiyon. Nangangahulugan ito ng isang masamang kapaligiran sa trabaho na dulot ng mga may-ari ng kumpanya, tagapamahala, ang mga empleyado o hindi empleyado ay maaaring mapailalim sa mga hakbang sa pagdidisiplina ng Equal Employment Opportunity Commission. Bilang karagdagan, ang mga biktima ng pambu-bully, pati na rin ang iba pang mga katrabaho na apektado ng isang mapusok na kapaligiran sa pagtatrabaho, ay maaaring magreklamo sa isang tagapag-empleyo dahil sa kabiguang tugunan nito at matigil ang pananakot.

Mga Whistleblower

Ang Whistleblowers ay mayroon ding proteksyon sa pederal laban sa pagganti ng employer. Ang mga empleyado na nag-ulat ng maling pag-uugali o kriminal na aktibidad ay protektado laban sa masamang kalagayan sa lugar ng trabaho.

Mga Kriminal na Batas Laban sa Biktima

Sa ilang mga kaso, ang pang-aapi sa lugar ng trabaho at panliligalig ay nasa anyo ng kriminal na aktibidad laban sa biktima. Maaaring kasama dito ang pagnanakaw o paninira sa personal na pag-aari ng biktima, mga banta ng karahasan, pang-aabusong sekswal o pisikal na baterya. Kapag ang mga bagay ay umakyat sa antas na ito, mahalaga na gawin ng mga biktima ang kailangan nila upang makaramdam sila ng ligtas. Kung kinakailangan, ang mga biktima ay dapat tumawag sa 911 at hilingin para sa interbensyon ng pulisya. Ang pagsumite ng ulat ng pulisya ay maaari ring magsilbing mahalagang ebidensya kung ang biktima ay kailangang mag-aplay para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho o magpasya na magpatuloy sa isang ligal na reklamo laban sa employer o nang-aabuso.

Batas ng Estado at Lokal

Dahil ang mga batas sa pederal na pagtatrabaho ay nagbibigay lamang ng limitadong proteksyon laban sa panliligalig sa lugar ng trabaho, ang ilang mga estado at lungsod ay nagpasa ng mga batas at ordenansa na maaaring pagbawal sa ganap ang panliligalig o palawakin ang mga kategorya kung saan labag sa batas ang panliligalig.

Bayad sa Kawalan ng Trabaho

Ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ay inilaan para sa mga taong nawalan ng trabaho nang walang kasalanan nila. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga taong kusang huminto sa kanilang trabaho ay walang karapatang mag-angkin ng kawalan ng trabaho. Gayunpaman, ang ilang mga estado ay kinikilala na ang pananakot sa lugar ng trabaho, panliligalig at pang-aapi ay bumubuo ng isang nakabuti na paglabas. Nangangahulugan ito na ang kapaligiran sa pagtatrabaho ay naging napakasama na ang employer ay mabisang nagawang imposible para sa empleyado na magtrabaho doon nang ligtas. Sa ganitong mga kaso, ang isang empleyado ay maaaring makakuha ng mga benepisyo.

Tip

Ang mga empleyado ng binu-bully na nagpasyang huminto ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang kanilang dating tagapag-empleyo ay maaaring hamunin ang isang claim sa kawalan ng trabaho. Dapat maging handa ang empleyado na idokumento ang kanyang kaso sa isang kawani ng ahensya ng kawalan ng trabaho o referee na magpapasya tungkol sa kung ang claim ng benepisyo ay wasto. Ang mga apela sa kawalang trabaho ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan upang makumpleto, kaya't ang empleyado ay dapat na handa sa pananalapi upang suportahan ang kanyang sarili habang naghihintay para sa pag-apruba ng mga benepisyo.

Ang Mga Bunga ng Pang-aapi ng Trabaho

Ang mga kahihinatnan ng pang-aapi ay maaaring maging malubha para sa mga biktima nito. Maraming mga target ng ulat ng pang-aapi ay nakakaranas ng matinding stress, na maaaring sinamahan ng mga pisikal na sintomas tulad ng mga problema sa pagtunaw, hindi pagkakatulog at mataas na presyon ng dugo. Ang mga biktima ay maaari ring mag-ulat ng pagkalungkot, pagkabalisa at pagbawas ng kumpiyansa sa sarili. Ang ilang mga bully ay maaaring kumalat sa mga negatibong tsismis tungkol sa biktima, posibleng saktan ang lugar ng trabaho, industriya at personal na reputasyon ng biktima. Sa paglipas ng panahon, ang pagganap ng trabaho ng biktima ay maaari ring magdusa.

Sa mga kaso kung saan tumanggi ang pagganap ng trabaho ng biktima, maaaring magtapos siya sa pagwawakas ng kumpanya o sa pagtanggap ng isang pagbawas sa katawan. Maaari itong magkaroon ng isang sakuna epekto sa karera ng biktima, dahil maaaring nahihirapan siyang makahanap ng bagong trabaho nang walang positibong sanggunian o suporta mula sa mga dating superbisor at kasamahan.

Ang isa pang bunga ng pananakot sa lugar ng trabaho ay ang pagbawas sa moral ng empleyado. Ang mga empleyado na hindi target ay maaari pa ring obserbahan kung ano ang nangyayari at hanapin ang kanilang sarili na sinusubukang iwasan ang pagpunta sa mga cross hair ng isang mapang-api sa lugar ng trabaho. Sa oras, ang isang nakakalason na kultura ng pananakot ay maaaring sakupin ang opisina. Ang mga empleyado na may mataas na kalidad ay karaniwang aalis sa lugar ng trabaho sa lalong madaling panahon, na maaaring magkaroon ng isang negatibong pangmatagalang epekto sa mismong negosyo.

Mga Pananagutan ng employer

Ang mga employer ay may moral, at madalas na ligal, obligasyon na pigilan at matugunan ang pananakot sa lugar ng trabaho, panliligalig at pananakot. Kasama sa mga pagsisikap na laban sa panliligalig ay malakas ang mga patakaran ng mapagkukunan ng tao na nagbabawal sa panliligalig at ginagawang madali para sa mga empleyado na iulat ito. Maaari ring magtrabaho ang mga employer upang malinang ang isang kooperatiba at positibong kultura ng lugar ng trabaho na naghihikayat sa mga empleyado at superbisor na pakitunguhan ang bawat isa nang may paggalang. Ang mga handbook ng empleyado ay dapat na may kasamang malinaw na mga kahulugan ng panliligalig at diskriminasyon at ipaliwanag ang parehong patakaran ng hinaing ng kumpanya at ang mga kahihinatnan para sa mga nagpapatuloy sa panliligalig sa lugar ng trabaho.

Mga Istratehiya ng empleyado

Ang pananakot at pananakot ay maaaring lumala sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil madalas na nagsisimula ang salarin sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang target sa pamamagitan ng maliliit na paghuhukay at "pang-aasar" upang makita kung paano tumugon ang biktima. Kung ang target ay hindi tumayo para sa kanyang sarili o humingi ng tulong mula sa mga mapagkukunan ng tao, ang mapang-api ay maaaring mapalakas ang kanyang mga pagsisikap at kahit na pagtatangka upang makilahok ang iba pang mga empleyado at tagapamahala.

Ang mga empleyado na nakadarama ng pananakot sa trabaho o pakiramdam na sila ay binu-bully ay dapat na kumilos. Ang magalang na pagtulak laban sa nakakababang mga komento o tahimik na komprontasyon tungkol sa nakakasakit na pag-uugali ay maaaring sapat upang mapahina ang loob ng mapang-api. Kung ang mga diskarte na ito ay hindi gagana, o ang salarin ay isang manager, maaaring hilingin ng empleyado na talakayin ang kanyang sitwasyon sa isang kinatawan ng human resource. Kung hindi ito magreresulta sa isang resolusyon, maaaring maging matalino na maghanap ng bagong trabaho.

Kung ang sitwasyon ay hindi napabuti, ang empleyado ay maaaring naisin na makipag-usap sa isang abugado sa trabaho. Maaaring suriin ng isang abugado ang mga pangyayari sa pang-aabuso at ipaalam sa empleyado kung mayroon siyang ligal na kaso laban sa kumpanya.

Tip

Ang mga empleyado na ginugulo o binu-bully ay dapat na magsikap na itala ang mga nangyayari. Kung posible, makipag-usap sa mapang-api, kasama ang HR at iyong superbisor, sa pamamagitan ng email upang magkaroon ng nakasulat na talaan kung ano ang nangyayari. Ang pagpapanatili ng isang journal na nag-dokumento ng mga insidente ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa mga empleyado na maaaring kailanganing pumunta sa korte o mag-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.

Kamakailang mga Post

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found