Tungkulin ng Pamahalaan sa Negosyo

Sinabi ni Pangulong Coolidge na ang pangunahing negosyo ng mamamayang Amerikano ay negosyo. Sa katunayan, ang pribadong sektor ang pinuno ng puwersang pang-ekonomiya, ngunit kailangan nito ng regulasyon ng gobyerno. Ang papel ng gobyerno ng Estados Unidos sa negosyo ay kasing edad ng bansa mismo; binibigyan ng Konstitusyon ng kapangyarihan ang gobyerno na makontrol ang ilang komersyo. Bagaman ang tungkulin ng gobyerno ay tumaas sa paglipas ng panahon, ang pamayanan ng negosyo ay nagtatamasa pa rin ng malaking kalayaan. Ginagamit ng gobyerno ang awtoridad nito sa maraming paraan.

Pahintulot na Bumuo at Magpatakbo

Karamihan sa mga negosyo ay kailangang magrehistro sa isang gobyerno ng estado upang gumana. Ang mga korporasyon ay nangangailangan ng isang charter, at iba pang mga anyo ng mga negosyo, tulad ng mga limitadong kumpanya ng pananagutan o pakikipagsosyo, kailangan ng iba pang mga paraan ng pagpaparehistro. Ang pagpapaandar ng pagpaparehistro na ito ay karaniwang upang tukuyin ang pananagutang pampinansyal na mayroon ang mga may-ari ng kumpanya.

Nililimitahan nito ang kanilang panganib sa halagang ininvest nila sa partikular na samahan. Pinapayagan din ng pagpaparehistro ang pamahalaan na subaybayan ang mga kumpanya upang maisagawa ang iba pang mga pag-andar nito sa mundo ng negosyo.

Paglikha at Pagpapatupad ng Mga Kontrata

Nakakontrata ang mga negosyo sa ibang mga negosyo. Ang mga kontratang ito ay maaaring maging kumplikado, tulad ng mga pagsasama, o maaaring maging kasing simple ng isang warranty sa mga biniling supply. Ipinatutupad ng gobyerno ang mga kontratang ito. Ang mga kumpanya ay nagdadala sa isa't isa sa korte tulad ng ginagawa ng mga indibidwal.

Ang isang kasunduan sa bibig ay maaaring bumuo ng isang kontrata, ngunit kadalasan isang nakasulat na kasunduan lamang ang napatunayan. Kung ang isang partido ay nabigo o tumanggi na matugunan ang obligasyon nito sa ilalim ng isang kontrata, ang isang kumpanya ay babaling sa ligal na sistema para sa pagpapatupad.

Proteksyon at Kaligtasan ng Consumer

Kasama sa papel ng gobyerno sa negosyo ang pagprotekta sa consumer o customer. Kapag nabigo ang isang vendor na igalang ang garantiya, ang bumibili ay mayroong reklamo sa batas. Gayundin, kapag ang isang produkto ay nagdudulot ng pinsala sa isang indibidwal, maaaring sagutin ng mga korte ang vendor o tagagawa. Ang pag-label ay isa pang kinakailangan na ipinataw ng gobyerno sa mga marketer.

Maraming mga pagkain, halimbawa, ay dapat magpakita ng nilalaman ng nutrisyon sa balot. Ang Estados Unidos ay gumagawa ng mga pagsulong sa mga karapatan ng mamimili sa mga dekada. Gayunpaman, ang kilusan ng mamimili ay nangangailangan pa rin ng kaunting kaunlaran upang maprotektahan ang publiko.

Mga Karapatan at Proteksyon ng empleyado

Maraming mga ahensya ng estado at pederal ang nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatan ng mga empleyado. Ang Administrasyong Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Trabaho, halimbawa, ay isang ahensya sa ilalim ng Kagawaran ng Paggawa. Ang misyon nito ay tiyakin ang isang ligtas at malusog na kapaligiran sa trabaho. Pinoprotektahan ng Equal Opportunity Commission ang mga empleyado mula sa diskriminasyon.

Mga Regulasyon at Proteksyon sa Kapaligiran

Kapag ang isang transaksyon sa marketing ay nakakaapekto sa isang third party - ang iba bukod sa nagmemerkado at mamimili - ang epekto ay tinatawag na "externality." Ang pangatlong partido ay madalas ang kapaligiran. Sa gayon, tungkulin ng gobyerno na pangalagaan ang industriya at sa gayon protektahan ang publiko mula sa panlabas na kapaligiran.

Kung ang gobyerno ay mabisa sa papel na ito ay isang bagay ng maraming talakayan. Ang pagbagsak ng langis ng Gulf ng 2010 ay binanggit bilang katibayan ng lax na pangangasiwa.

Kita at Pagbubuwis

Ang mga pamahalaan sa lahat ng antas ng mga negosyong nagbubuwis, at ang nagreresultang kita ay isang mahalagang bahagi ng mga badyet ng gobyerno. Ang ilang kita ay ibinubuwis sa antas ng korporasyon, pagkatapos ay ibinuwis bilang personal na kita kapag naipamahagi bilang mga dividend. Ito ay hindi sa anumang paraan hindi naaangkop, dahil binabalanse nito ang pasanin sa buwis sa pagitan ng kumpanya at indibidwal at pinapayagan ang gobyerno na magbuwis nang mas pantay.

Mga Karapatan at Proteksyon ng Mamumuhunan

Inaatasan ng gobyerno na gawing pampubliko ang impormasyong pampinansyal, sa gayon pagprotekta sa mga karapatan ng mga namumuhunan at pinapabilis ang karagdagang pamumuhunan. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng pag-file sa Securities and Exchange Commission. Kung ang pederal na regulasyon ay sapat na ay isang bagay ng labis na debate.

Kamakailang mga Post