Ano ang Kailangan Ko upang Makakuha ng Aking Lisensya sa Negosyo?

Ang isang lisensya sa negosyo ay nagrerehistro ng iyong negosyo bilang isang indibidwal na entity na hiwalay sa iyo, na nagbibigay ng mahalagang mga benepisyo sa ligal. Ang pagrehistro ng isang bagong negosyo ay karaniwang tumatagal ng kaunti pa sa isang mailing address at isang pangalan ng negosyo, kahit na ang mga kinakailangan ay maaaring maging mas kumplikado para sa ilang mga uri ng negosyo.

Lokasyon ng Negosyo

Ang mga kinakailangan sa paglilisensya sa negosyo at pagbibigay ay pinangangasiwaan sa antas ng estado. Ang mga batas sa aplikasyon ng lisensya sa negosyo sa bawat estado ay bahagyang magkakaiba tungkol sa kung ano ang kailangan mo at kung anong proseso ang susundan upang mag-lisensya ng isang bagong negosyo, ayon sa Small Business Administration. Ang ilang mga lalawigan at lungsod ay nangangailangan ng karagdagang mga lisensya sa negosyo para sa sinumang gumagawa ng negosyo sa loob ng kanilang mga hangganan.

Kung pinapanatili mo ang pagkakaroon ng negosyo sa maraming mga estado, kailangan mong mag-apply para sa isang lisensya sa negosyo sa bawat estado. Gayunpaman, ang pagkakaroon lamang ng mga customer sa ibang mga estado ay hindi nangangahulugang kailangan mong magparehistro sa ibang mga estado.

Mga Uri ng Lisensya sa Negosyo

Ang isang lisensya sa negosyo ay karaniwang nakatali sa uri ng negosyo na iyong binubuo. Kasama sa mga pagpipilian ang isang pagmamay-ari, isang limitadong kumpanya ng pananagutan, isang limitadong pakikipagsosyo sa pananagutan, isang C-corporation at isang S-corporation. Makipag-usap sa isang abugado o gumawa ng sarili mong pagsasaliksik nang maaga upang magpasya kung aling uri ng istraktura ng negosyo ang pinakamahusay para sa iyong mga kalagayan.

Ang mga tiyak na uri ng negosyo ay nangangailangan ng mga karagdagang lisensya sa negosyo na lampas sa kinakailangang pagbuo ng kumpanya. Halimbawa, ang isang tubero ay maaaring mangailangan ng lisensya ng isang kontratista at ang isang hairstylist ay maaaring mangailangan ng isang lisensya sa negosyo mula sa departamento ng kalusugan. Ang mga kinakailangang ito ay itinakda din ng bawat estado.

Mga Kinakailangan sa Lisensya at Rehistro

Ang pangunahing form upang mag-apply para sa isang lisensya sa negosyo ay karaniwang nangangailangan ng isang pangalan ng negosyo at ang pangalan ng hindi bababa sa isang may-ari, ayon kay Nav. Kung hindi ka nakatira sa parehong estado kung saan ka bumubuo ng negosyo, karaniwang kakailanganin mo ang isang rehistradong ahente. Ang isang rehistradong ahente ay residente ng estado na itinalaga upang makatanggap ng opisyal na sulat sa ngalan ng negosyo, tulad ng mga form sa buwis o ligal na papeles. Ang mga kumpanya ay umiiral sa karamihan ng mga lugar upang kumilos bilang mga rehistradong ahente kapalit ng isang taunang bayad.

Ang iyong estado ay maaaring may mas tiyak na mga kinakailangan sa lisensya sa negosyo. Halimbawa, sa ilang mga estado ang isang limitadong kumpanya ng pananagutan ay dapat mayroong hindi bababa sa dalawang miyembro, habang sa ibang mga estado ang isang solong tao ay maaaring bumuo ng isang LLC.

Proseso ng Lisensya sa Negosyo

Kumunsulta sa tanggapan ng iyong kalihim ng estado o website para sa isang listahan ng lahat ng mga form na kailangan mong mag-aplay para sa lisensya sa negosyo. Kumpletuhin ang mga form na ito at ipadala ang mga ito sa mga kinakailangang bayarin. Magsaliksik at mag-apply para sa anumang mga karagdagang lisensya na kinakailangan ng iyong partikular na uri ng negosyo sa iyong estado sa pamamagitan ng iyong Kagawaran ng Paglilisensya o ang taga-hanap ng Lisensya at Permit ng U.S. Small Business Administration.

Kamakailang mga Post