Ano ang Offset Journal Entry para sa Accrued Payroll?

Ang naipon na payroll ay isa pang term para sa naipon na sahod at suweldo, na mga gastos sa paggawa na natamo ng mga kumpanya sa paglipas ng panahon. Dahil pana-panahong binabayaran ng mga kumpanya ang mga empleyado ng sahod at suweldo, ang pang-araw-araw na journal na pagpasok ng gastos sa payroll ay hindi kinakailangan at kailangan lamang ng mga kumpanya na makaipon ng payroll sa pagtatapos ng bawat panahon ng accounting. Ang naipon na payroll ay maaaring mabayaran kaagad sa pagtatapos ng panahon o mas bago, sa susunod na payday. Gumagamit ang mga kumpanya ng iba't ibang mga entry sa journal upang maitala ang naipon na payroll, payroll na dapat bayaran at payroll cash na pagbabayad.

Mga Entry ng Double Journal

Sa accounting, ang pagtatala ng mga transaksyon sa negosyo ay sumusunod sa system ng pag-record ng dobleng journal. Ang bawat transaksyon sa negosyo ay naitala sa dalawang kabaligtaran na mga entry sa journal, isang debit at isang kredito, na kumakatawan ayon sa pagkakabanggit ng paggamit ng pera ng transaksyon at mga mapagkukunan ng pera para sa transaksyon.

Ang pagkuha ng mga empleyado upang matugunan ang mga pangangailangan sa paggawa ay isang espesyal na uri ng transaksyon sa negosyo na may sariling mga tuntunin sa pera. Upang ma-journal ang isang transaksyon sa pagkuha, itinatala ng debit entry ang halaga ng pera na babayaran sa mga empleyado at ang tala ng credit entry kung paano ang pera ay napapaloob at pinopondohan - ng mga pagbabayad cash o ilang mga kasalukuyang pananagutan.

Accrued Payroll Accounting

Ang naipon na payroll ay ipinasok bilang isang entry sa debit upang maitala ang gastos sa payroll ng empleyado, na kumakatawan sa halaga ng kabuuang kita na naipon ng mga empleyado para sa gawaing ginagawa nila sa pagtatapos ng isang panahon ng accounting. Bilang mga ulat ng Mga Tool sa Accounting, ang naipon na payroll ay naiulat bilang isang gastos sa pagpapatakbo sa pahayag ng kita sa panahon kung kailan ito naganap, hindi alintana kung ang mga kumpanya ay gumawa ng anumang mga pagbabayad na cash sa anumang may utang na sahod at suweldo. Ang offset na pagpasok sa pagpasok ng debit ng naipon na payroll ay isang pagpasok sa kredito ng alinman sa mga pagbabayad cash o pananagutan na nauugnay sa payroll.

Mga Pagbabayad ng Cash

Kapag ang iskedyul ng payday ay tumutugma sa petsa ng pagtatapos ng isang panahon ng accounting, ang mga kumpanya ay nagpapalitan ng pagpasok ng debit ng naipon na sahod na may isang credit entry ng mga pagbabayad na cash, na nagpapahiwatig na sila ay nagbabayad o nagbayad ng gastos sa payroll sa cash. Ang isang credit to cash ay nagbabawas ng balanse sa cash account. Kung pinipigilan ng mga kumpanya ang anumang mga buwis sa payroll sa ngalan ng mga empleyado, ang pagbabayad ng cash ay nabawasan ng halaga ng mga buwis upang makarating sa net pay para sa mga empleyado. Gumagamit ang mga kumpanya ng isa pang credit entry ng payroll na naipon na buwis na mababayaran upang mabawi ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng kabuuang payroll at ang halaga ng net pay, ulat ng Intuitive Accountant

Bayad na Bayad

Kung ang susunod na payday ay umabot nang lampas sa pagtatapos ng kasalukuyang panahon ng accounting, nangangahulugang hindi magbabayad ang mga kumpanya para sa payroll na naipon sa loob ng panahon, pinapalitan nila ang pagpasok ng debit ng naipon na payroll na may isang credit entry ng payroll na dapat bayaran, isang account ng pananagutan na iniulat sa ang sheet ng balanse. Ang isang kredito sa account ng babayaran na payroll ay nagdaragdag ng halaga ng pananagutan sa payroll para sa kumpanya Samakatuwid, mas matagal ang pagkakaiba sa oras sa pagitan ng kung kailan nakakakuha ang mga kumpanya ng kanilang payroll at kapag talagang nagbabayad sila ng payroll, mas maraming gastos sa paggawa ng mga kumpanya ang pinopondohan ng kanilang mga empleyado.

Kamakailang mga Post