Maaari bang makakuha ng isang EIN ang Isang Nag-iisang May-ari?

Ang nag-iisang pagmamay-ari ay isang negosyo na pagmamay-ari at pinapatakbo ng isang indibidwal. Hindi tulad ng iba pang mga istraktura ng negosyo, ang nag-iisang pagmamay-ari ay hindi kinakailangan upang i-charter ang negosyo sa ilalim ng anumang estado. Kahit na ang bawat nagmamay-ari ay responsable para sa pagbabayad ng mga buwis sa federal at estado, ang U.S. Internal Revenue Service (IRS) ay nangangailangan lamang ng ilang mga nagmamay-ari na kumuha ng isang numero ng pagkakakilanlan ng employer (EIN).

Mga Karaniwang Kinakailangan

Ang mga nagmamay-ari na nag-iisa ay napapailalim sa karaniwang mga kinakailangan sa EIN ng IRS. Ang mga nag-iisang pagmamay-ari na mayroong mga empleyado, pinipigilan ang mga buwis sa kita sa payroll o mag-file ng mga tax tax return sa trabaho, excise o alkohol, tabako at baril ay kinakailangan upang makakuha ng isang EIN at magsampa ng mga buwis sa ilalim ng EIN na iyon. Ang mga nag-iisang pagmamay-ari na kasangkot sa real estate, pangangasiwa ng plano, kooperatiba ng mga magsasaka at pinagkakatiwalaan, pati na rin ang mga may hawak ng mga plano sa Keogh ay kinakailangan ding mag-ulat ng mga buwis sa ilalim ng EIN.

Mga Espesyal na Kaganapan

Sa labas ng karaniwang mga kinakailangan sa EIN, ang mga nagmamay-ari lamang ay kinakailangan upang ma-secure ang isang EIN kapag ang may-ari ay napapailalim sa paglilitis sa pagkalugi o pagkuha ng isang mayroon nang negosyo na pinapatakbo bilang isang pagmamay-ari. Ang nag-iisang pagmamay-ari ay nangangailangan din ng isang EIN kapag binago nito ang istraktura ng ligal na negosyo upang isama o katayuan sa pakikipagsosyo.

Paglalapat

Habang hindi lahat ng nagmamay-ari ay kinakailangan upang makakuha ng isang EIN, bawat solong nagmamay-ari ay may pagpipilian na gawin ito. Kung kinakailangan man o kusang-loob, ang proseso ng aplikasyon ng EIN ay pareho. Nagbibigay ang IRS ng mga aplikante ng maraming paraan ng aplikasyon, kabilang ang online, sa pamamagitan ng telepono, fax o mail. Ang mga aplikasyon sa online at telepono ay nakumpleto at naaprubahan kaagad kung walang kinakailangang karagdagang impormasyon. Ang mga aplikasyon ng fax at mail na EIN ay naproseso sa unang come-first basis na batayan at maaaring tumagal ng hanggang apat na linggo upang maproseso.

Mga limitasyon

Ang Serbisyo sa Panloob na Kita ng Estados Unidos ay hindi naglalagay ng mga paghihigpit sa bilang ng mga negosyong maaaring magkaroon ang isang tao. Gayunpaman, ang kagawaran ay naglalagay ng mga paghihigpit sa bilang ng mga EIN na maaaring makuha ng isang tao sa loob ng 24 na oras. Mabisa Abril 11, 2011, ang lahat ng ligal na istruktura ng negosyo, alinman sa nagmamay-ari o kung hindi man, ay maaari lamang mag-aplay at makakuha ng limang EIN sa isang araw ng negosyo.

Kamakailang mga Post