Anong Uri ng Lisensya sa Negosyo ang Kailangan mo para sa isang Foreclosure Clean-out na Negosyo?

Ang mga foreclosed na bahay ay madalas na naiwan sa mas mababa sa pinakamainam na kalagayan ng kanilang dating mga nangungupahan, at ang mga bangko ay nagbabayad ng malaki para sa kailangan ng TLC upang mabigyan sila ng angkop para sa muling pagbebenta. Ang paglilisensya na kailangan mo upang magsimula ng isang paglilinis sa paglilinis ng negosyo, na kilala rin bilang isang basurahan, ay minimal. Ang mga mahihirap na oras sa ekonomiya ay kilala sa pag-iiwan ng kahirapan sa kanilang paggising, ngunit maaari silang maging magandang balita para sa mga negosyanteng handyperson na may pakiramdam para sa pagkakataon.

Lisensya sa Negosyo at ID ng Buwis

Kailangan mo ng isang lisensya upang magpatakbo ng isang negosyo sa lahat ng mga bahagi ng bansa. Ayon sa U.S. Small Business Administration, maaari mong malaman kung anong uri ng lisensya ang kailangan mo at mag-apply para dito, sa pamamagitan ng pagkonsulta sa tanggapan ng klerk ng lalawigan. Bilang karagdagan, kakailanganin mo ang isang Federal Tax Identification Number, lalo na kung balak mong kumuha ng mga empleyado.

Ang numero, na kilala sa Serbisyo sa Panloob na Kita bilang isang Numero ng Pagkakakilanlan ng employer, ay maaaring makuha nang direkta mula sa IRS sa pamamagitan ng website nito. Kahit na wala kang mga empleyado, dapat kang makakuha ng isang EIN kung pinapatakbo mo ang iyong negosyo bilang isang pakikipagsosyo o korporasyon.

Isaalang-alang ang Lisensya ng isang Kontratista

Karamihan sa mga foreclosed na bahay ay nangangailangan, una sa lahat, paglilinis at pagtanggal ng basura, ngunit madalas na maraming bilang ng pagpapanatili at maliit na mga trabaho sa konstruksyon na dapat gawin bago maibenta muli ang mga tahanan. Maaaring kabilang sa mga gawaing ito ang muling pag-record ng mga kandado, pag-aayos ng mga sirang pintuan o bintana, pagpipinta at pagpapanatili ng bakuran o landscaping.

Habang ang mga pangunahing pag-aayos ay hindi karaniwang nasa saklaw ng isang operasyon sa paglilinis sa foreclosure, marami ang nag-aalok ng regular na pagpapanatili at maliliit na mga trabaho sa konstruksyon bilang bahagi ng kanilang serbisyo. Ang mga maliliit na trabahong ito ay karaniwang hindi nangangailangan ng lisensya ng isang kontratista, ngunit kung mayroon ka nito, makakaya mong matugunan ang mas malalaking trabaho at mag-alok ng isang mas malawak na serbisyo.

Pagtatapon ng Basura at Mga Pahintulot

Sa karamihan ng mga komunidad, hindi mo kakailanganin ang isang permiso upang magtapon ng basurahan, bagaman dapat mong tandaan na isama ang mga bayarin sa pagtatapon sa iyong mga gastos sa pagpapatakbo. Gayunpaman, ang ilang mga estado, ay nangangailangan ng isang permiso para sa pagdadala ng mga mapanganib na materyales, at maaaring kailanganin mo ng ganitong permit upang mahakot ang mga lumang lata ng gasolina, petrolyo, mas payat na pintura at iba pang mga nasusunog o nakakalason na materyales na naiwan sa bahay. Bukod dito, maaaring kailanganin mo ng isang hiwalay na permiso upang itapon ang mga materyal na ito. Kumunsulta sa iyong lokal na awtoridad sa basura upang malaman kung anong mga pahintulot ang kinakailangan sa iyong lugar ng pagpapatakbo.

Pagbubuklod at Seguro

Karamihan sa mga bangko ay hindi gagana sa isang foreclosure clean-out na kumpanya na hindi nakabuklod at nakaseguro. Hindi lamang pinoprotektahan ng seguro ang bangko mula sa pananagutan sa kaso ng mga aksidente at pinsala na nangyari habang nagtatrabaho ka sa kanilang pag-aari, pinoprotektahan ka din nito. Bukod dito, sa panahon ng isang paglilinis, maaari mong hindi sinasadyang magtapon ng isang bagay na may halaga, at dapat kang magkaroon ng seguro na pinoprotektahan ka mula sa mga ligal na pagkilos upang makuha ang mga pinsala para sa naturang kaganapan. Dapat din protektahan ka ng iyong seguro laban sa pananagutan kung ang bahay ay nasira habang nagtatrabaho ka rito.

Kamakailang mga Post