Paano Ayusin ang isang Entry para sa Hindi Kita na Kita

Minsan kailangan ng mga negosyo na gumawa ng isang hindi nakuha na pagsasaayos ng kita sa kanilang sheet ng balanse. Ang mga entry na ito ay sumasalamin sa mga kalakal at serbisyo na binayaran ng kumpanya ngunit hindi pa naibigay. Habang natutugunan ng mga kumpanya ang mga obligasyong ito, ang hindi nakuha na entry sa kita ay lumiliit at lumalaki ang kita sa kita.

Isang hindi nakuha na entry sa pagsasaayos ng kita sumasalamin ng isang pagbabago sa dati nang nakasaad na halaga ng hindi nakuha na kita. Ang hindi nakuha na kita ay anumang halaga na binabayaran ng isang customer nang maaga sa isang negosyo. Ang pagbabayad na ito ay maaaring para sa mga serbisyong ipinagkakaloob o mga produktong maihahatid sa hinaharap.

Ang hindi nakuha na kita ay pinahahalagahan dahil nagbibigay ito ng cash flow sa negosyong nagbibigay ng mga produkto o serbisyo. Gayunpaman, inilalagay nito ang isang mamimili sa isang kawalan dahil kinakatawan nito ang mga serbisyo o kalakal na hindi pa maibigay. Ang hindi nakuha na kita ay samakatuwid ay isang pananagutan sa mamimili.

Pagre-record ng Hindi Nakuhang Kita

Sa mga tuntunin sa accounting, ang hindi nakuha na kita ay bumubuo ng isang debit, o pagkawala, sa tatanggap. Sa kabaligtaran, kumakatawan ito sa isang nagbebenta, o nakakakuha, sa nagbebenta. Ang hindi nakuha na kita ay isinasaalang-alang sa sheet ng balanse ng isang negosyo bilang isang mayroon, kasalukuyang pananagutan. Ang mga kasalukuyang pananagutan ay kumakatawan sa mga obligasyong hindi pa natutugunan ng negosyo.

Ang balanse ay nababagay habang ang negosyo ay nagbibigay ng mga biniling kalakal o serbisyo, na nagreresulta sa pagbawas ng kasalukuyang mayroon nang pananagutan. Ito ay makikita sa sheet ng balanse bilang isang pag-debit sa hindi nakuha na kita ng account at isang kredito sa balanse ng kita ng kita.

Karaniwan, hindi kinikilala ng isang negosyo ang mga pagbabayad mula sa hindi nakuha na mga account sa kita nang sabay-sabay. Upang magawa ito, masasabi nating tunay ang mga kita at kita ng kumpanya sa isang tukoy na panahon. Sa kabaligtaran, ang mga kita at kita ay maibabawas sa mga sumusunod na panahon kung kailan hindi nakilala ang mga kita ngunit ang mga gastos na nauugnay sa pagbibigay ng kalakal at serbisyo ay kinilala.

Pagsasaayos ng Hindi Kita na Kita

Isang hindi nakuha na entry sa journal ng kita ay ginagamit upang maitala ang mga karagdagan sa hindi nakuhang account sa kita. Maraming mga serbisyong maaaring ibigay ng isang negosyo na makabuo ng hindi nakuha na kita, tulad ng isang paglilinis na serbisyo. Ginagamit ito bilang isang halimbawa, ang hindi nakuha na kita ay naitala kung ang mamimili ay bumili ng paglilinis ng serbisyo ngunit hindi pa ito natanggap.

Sinasalamin ng entry sa journal ang parehong kabuuang bayad na binayaran at kung paano makukuha ang halagang iyon sa paglipas ng panahon. Halimbawa, sabihin na ang mamimili ay bumili ng nagkakahalagang $ 1,000 ng mga serbisyo sa paglilinis sa loob ng limang buwan. Masasalamin sa unang pagpasok sa journal na $ 1,000 ang nabayaran, na bumubuo sa $ 1,000 na halaga ng debit ng kumpanya, o ang kabuuang halaga ng perang nabayaran sa negosyo ngunit hindi pa kikitain.

Mas maraming mga entry sa journal ang mailalagay para sa bawat isa sa susunod na limang buwan. Dahil ang $ 1,000 ay nabayaran at ang trabaho ay gagawin nang pantay-pantay sa bawat buwan, magtatala ang negosyo ng $ 200 na debit sa hindi nakuha na kita sa bawat susunod na limang buwan. Kaya, ang mga entry sa journal ay may kasamang hindi lamang isang entry na sumasalamin sa kabuuang halaga ng hindi nakuha na kita ngunit indibidwal na mga entry na sumisira sa halagang ibinigay sa bawat buwan.

Unearned Income Journal Entry

Dahil sa likas na katangian ng kung paano ang dokumentasyon ng kita sa mga journal, kung minsan ay tinutukoy ito bilang isang hindi nakuha na entry sa journal ng kita. Gayunpaman, ang likas na katangian ng pagdodokumento at pagbabago ng mga entry na ito ay mananatiling pareho. Habang ibinibigay ang serbisyo o kalakal, ang mga negosyo ay nagde-debit ng kabuuang hindi nakuha na kita sa kita at kredito ang nakuha na kita sa pagpasok upang ipakita ang pagbabago.

Kamakailang mga Post